Quy trình xử lý Hồ sơ xin phép và cấp phép xây dựng

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 – Tiếp nhận;
–  Kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu đầy đủ, lập Biên nhận
+ Nếu chưa hợp lệ, hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh
+ Chuyển Phòng QLĐT
–  Cập nhật phần mềm hệ thống theo dõi xử lý hồ sơ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1/2 ngày – Giấy biên nhận
– Phần mềm hệ thống theo dõi xử lý hồ sơ.
B2 – Cập nhật sổ, file
– Phân loại theo phường.
– Chuyển chuyên viên thụ lý hồ sơ theo địa bàn được phân công.
Chuyên viên HCTH phòng QLĐT 1/2 ngày – Sổ theo dõi hồ sơ, file.
– Chuyên viên thụ lý ký nhận sổ theo dõi hồ sơ.
B3 – Kiểm tra pháp lý hồ sơ;
– Kiểm tra thực địa;
– Kiểm tra quy hoạch;
– Lập phiếu đề xuất;
– Dự thảo công văn hướng dẫn nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện (nếu có);
– Lập dự thảo giấy phép nếu hồ sơ đủ điều kiện;
– Chuyển CV HCTH trình Tổ trưởng tổ Xây dựng.
Chuyên viên thụ lý – 06 ngày
(Trường hợp bổ sung: 04 ngày)
– Phiếu đề xuất
– Dự thảo giấy phép.
– Dự thảo công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có).
B4 – Chuyển Tổ trưởng tổ xây dựng kiểm tra hồ sơ và cho ý kiến vào phiếu đề xuất.
– Chuyển NV HCTH trình Phó Trưởng phòng.
Tổ trưởng tổ Xây dựng 1,5 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 01 ngày) – Phiếu đề xuất
B5 – Kiểm tra, phê duyệt Phiếu đề xuất
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện, ký tắt GPXD.
+ Nếu cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện giải quyết, ký tắt văn bản bổ sung hoặc trả hồ sơ.
– Chuyển CV HCTH trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
Phó trưởng phòng 02 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 01 ngày)  – Phiếu đề xuất
– Giấy phép
– Công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có)
B6 – Kiểm tra, ký công văn bổ sung, công văn trả hồ sơ (nếu có)
– Ký giấy phép xây dựng và duyệt bản vẽ.
– Chuyển Văn thư Ủy ban nhân quận cho số GPXD, photo, đóng dấu và chuyển văn thư phòng QLĐT phát hành cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
Trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 04 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 2,5 ngày). – Phiếu đề xuất
– Giấy phép xây dựng
– Công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có)

Các cơ quan có thẩm quyền cấp hồ sơ xin phép xây dựng 2017

Hiểu rõ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng giúp các chủ đầu tư xác định đúng nơi mình phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được pháp luật hiện hành quy định khá cụ thể, rõ ràng tùy thuộc vào đối tượng xin cấp phép xây dựng, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (xác định theo hướng dẫn phân cấp các loại công trình xây dựng do Bộ xây dựng ban hành); công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Lưu ý: Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, CÁCH LÀM,… CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NGUYÊN SƠN
Trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 28.7302 2888    |   Fax: 28.6291 4745   |    Email:  info@nguyensonreal.com