Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

A. CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP   * Trong trường hợp bên cho thuê là một người, cần có các giấy tờ sau : 1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); 2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài …

Hợp đồng thế chấp/cầm cố/bảo lãnh

A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:   *Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp : 1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng ). 3. Sổ …

Biểu phí công chứng tại văn phòng công chứng

Trích Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP 1. Mức thu phí công chứng quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí quy định …

Công chứng di chúc

A. CÁC GIẤY TỜ CẦN  * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau : 1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng. 2. Sổ hộ khẩu của vợ và chồng. 3. Giấy tờ chứng nhận đăng …

Hợp đồng tặng cho Nhà/đất

A- GIẤY TỜ CỦA BÊN TẶNG CHO CẦN CUNG CẤP: 1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Trường hợp tặng cho một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: –    Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng …

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà/đất

A. GIẤY TỜ BÊN BÁN CẦN CUNG CẤP:  1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: –    Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài …