Hợp đồng thế chấp/cầm cố/bảo lãnh

A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:   *Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp : 1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng ). 3. Sổ …

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Nhà đất

Theo Nghị định 83/2013 quy định về thủ tục xóa đăng ký thế chấp, Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: – Các trường hợp đăng ký xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (Điều 13) bao gồm: 1) Chấm dứt …

Thủ tục đăng ký thế chấp nhà đất

1. Thủ tục đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Việc đăng ký thế chấp hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là “đăng ký giao dịch đảm bảo”  được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày …