Hồ sơ đăng bộ xác lập chủ quyền nhà đất

Khi nói về quy định pháp lý của hồ sơ đăng bộ nhà đất, là chúng tôi đang muốn nhắc về các quy định cứng của pháp luật bắt buộc các bên phải tuân thủ một cách hệ thống, rõ ràng với từng giấy tờ cụ thể chứ không nói …

Dự trù thời gian hoàn công xong nhà ở

Chúng tôi phải khẳng định rằng: Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng vào hoàn công liên quan đến thời hạn là hoàn toàn khác xa nhau. Có nhiều nguyên nhân cho việc này. Trước hết đến từ sự thiếu quy định về thời hạn cụ thể …

Dự trù Thuế và Phí hoàn công nộp cho nhà nước

Xét về pháp lý, đây là một thủ tục hành chính bởi vậy phải đáp ứng các khoản phí liên quan đến thực hiện một thủ tục hành chính, khoản phí này thông thường không lớn. Tuy nhiên, hoàn công nhà ở khác ở chỗ là nó còn liên hệ …

Chuẩn bị hồ sơ hoàn công và nộp hồ sơ

Về thủ tục hoàn công nhà phố cũng tương tự như thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ. Tức là xét trên khía cạnh hồ sơ, quy trình nhìn chung không hề khác. Có sự khác biệt trong thủ tục hoàn công nhà phố so với các công trình …