Dự trù thời gian hoàn công xong nhà ở

Chúng tôi phải khẳng định rằng: Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng vào hoàn công liên quan đến thời hạn là hoàn toàn khác xa nhau. Có nhiều nguyên nhân cho việc này. Trước hết đến từ sự thiếu quy định về thời hạn cụ thể …