Hồ sơ đăng bộ xác lập chủ quyền nhà đất

Khi nói về quy định pháp lý của hồ sơ đăng bộ nhà đất, là chúng tôi đang muốn nhắc về các quy định cứng của pháp luật bắt buộc các bên phải tuân thủ một cách hệ thống, rõ ràng với từng giấy tờ cụ thể chứ không nói …

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

A. CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP   * Trong trường hợp bên cho thuê là một người, cần có các giấy tờ sau : 1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); 2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài …

Hợp đồng thế chấp/cầm cố/bảo lãnh

A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:   *Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp : 1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng ). 3. Sổ …

Thủ tục và quy trình lập dự án đầu tư

Thủ tục và quy trình lập dự án đầu tư được tiến hành quan 03 bước với những công việc và giấy tờ cần chuẩn bị như sau. 1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: a) Nghiên …

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Nhà đất

Theo Nghị định 83/2013 quy định về thủ tục xóa đăng ký thế chấp, Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: – Các trường hợp đăng ký xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (Điều 13) bao gồm: 1) Chấm dứt …

Thủ tục đăng ký thế chấp nhà đất

1. Thủ tục đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Việc đăng ký thế chấp hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là “đăng ký giao dịch đảm bảo”  được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày …