Hồ sơ đăng bộ xác lập chủ quyền nhà đất

Khi nói về quy định pháp lý của hồ sơ đăng bộ nhà đất, là chúng tôi đang muốn nhắc về các quy định cứng của pháp luật bắt buộc các bên phải tuân thủ một cách hệ thống, rõ ràng với từng giấy tờ cụ thể chứ không nói …

Dự trù thời gian hoàn công xong nhà ở

Chúng tôi phải khẳng định rằng: Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng vào hoàn công liên quan đến thời hạn là hoàn toàn khác xa nhau. Có nhiều nguyên nhân cho việc này. Trước hết đến từ sự thiếu quy định về thời hạn cụ thể …

Điều kiện và thủ tục hợp thức hóa nhà đất

Hồ sơ hợp thức nhà/đất a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung: – Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; – …