Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Khu Nam Sài Gòn

Quản lý, điều hành trực tiếp Phòng kinh doanh dự án khu Nam Sài Gòn. Quản lý hoạt động của các thành viên trong nhóm, truyền đạt chỉ đạo của cấp trên cho các nhân viên dưới quyền. Lập kế hoạch thực hiện công việc và phân công nhiệm vụ …